Slezská města včera i dneska

Česko–polský stejnojmenný projekt představuje dílo známého slezského kreslíře, grafika, rytce i kartografa Friedricha Bernarda Wernera (1690–1776) Scenographia Urbium Silesiae. Z jedenácti grafických tabulí bylo vybráno 19 měst na území Horního Slezska.

Cílem projektu je srovnání měst na Wernerových rytinách s jejich současnou podobou. Výsledkem jsou dvě výstavy. Venkovní ukazuje všech 11 skvostných tabulí díla Scenographia Urbium Silesiae, vnitřní část už samotná vybraná města a dochované historické památky, které mohl Werner ve svém díle zobrazit.

Miasta Śląska wczoraj i dziś

Czesko-polski projekt o tej samej nazwie przedstawia twórczość znanego śląskiego rysownika, grafika, rytownika i kartografa Friedricha Bernarda Wernera (1690–1776) Scenographia Urbium Silesiae. Spośród jedenastu plansz graficznych wybrano 19 miast z terenu Górnego Śląska.

Celem projektu jest porównanie miast z rycin Wernera z ich obecnym wyglądem. Efektem są dwie wystawy. Na zewnątrz 11 paneli prezentuje miasta z dzieła Scenographia Urbium Silesiae, wewnątrz wybrane miasta i zachowane zabytki, które Werner przedstawił w swoim dziele.


Centrum Kultury im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach
16. 4.–8. 5. 2024


Muzeum Regionalne / CK w Głogówku
15. 2.–31. 3. 2024


Muzeum w Raciborzu

17. 2 – 26. 3. 2023


Ostravské muzeum Ostrava
7. 12. 2022 – 5. 2. 2023